Przepust KDL do kabli o dużych średnicach 30mm-65mm (.pdf)