Komunikacja MODBUS, RS485, RS232 , Rozwiązania

Bramka Ethernet /Gateway Modbus

- ETOR   Bramka Ethernet
- WTOR  Bramka WI - FI
- GTOR   Bramka GPRS

Do połączeń (monitorowanie i sterowanie)  urządzeń szeregowych z urządzeniami (komputerami) pracującymi w sieci
Ethernet, GPRS lub WI-FI, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

Analizatory parametrów sieci elektrycznej

Analizatory parametrów sieci elektrycznej
Sterowniki baterii kompensacji mocy biernej .
Zdalny dostęp do analizatorów i mierników
parametrów sieci elektrycznej 3 fazowej i 1 fazowej.
Mierniki w wersji panelowej jak i na szynę DIN.

ASCON 352 Przetwornik sygnałów. Komunikacja RS485 - MODBUS

Monitorowanie sygnału analogowego i temperatury w czasie rzeczywistym

ASCON 352 - przetwornik sygnałów. Odczyt bezpośredni sygnałów analogowych poprzez komunikację RS485 - MODBUS .
Wartości napięcia, prądu i temperatury odczytywane przez ASCON 352 mogą być natychmiast monitorowane przez komputer poprzez szeregowe wyjście danych. Nie trzeba już używać analogowych kart wejściowych PLC.

Zdalny dostęp i odczyt mierzonych sygnałów wyjściowych z urządzeń pomiarowych:
mV, V, mA, PT100, TC(J,K,E,R,S)
Zakresy mierzonych sygnałów:
0...500mV, 0...20V, 0...24mA,
PT100 : -150°C ... 800°C
TC (J,K,E,R,S) : -200°C ... 1750°C

EASIO - Zdalny przekaźnik, licznik impulsów. Komunikacja RS485 - MODBUS

EASIO w wersjach 1001, 1100, 1101
to urządzenia, które zdalnie odczytują i zmieniają stan wyjścia
cyfrowego, zmieniając stan przekaźnika .
Umożliwiają zdalne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń.
Odczytują zdalnie wejście cyfrowe oraz przechowują liczbę przełączeń wejść cyfrowych w pamięci.

SAS TH. Komunikacja RS485 - MODBUS

SAS TH - Czujnik temperatury i wilgotności powietrza

Czujnik SAS TH umożliwia zdalny odczyt temperatury otoczenia i wilgotności powietrza .
Wyjście cyfrowe umożliwia sterowanie zewnętrrznym urządzeniem zgodnie z ustawionymi
parametrami warunków otoczenia.

UTOR / KONWERTER USB na RS485,RS232 i TTL

Produkty serii UTOR, Konwersja :
-  USB na RS485
-  USB na RS232
-  Zapewnia konwersję TTL z USB
UTOR jest zasilany z portu USB bez potrzeby zewnętrznego zasilania.
W przeciwieństwie do większości konwerterów, UTOR ma barierę izolacyjną, która zapewnia izolację elektryczną między komputerem a urządzeniami szeregowymi.
Stwarza to idealne środowisko, w którym sprzęt i dane mają kluczowe znaczenie.